Varför amortering?Varför amortering?

En fråga många ställer sig när de köper hus är om de skall amortera eller inte. Det spelar inte så stor roll vad andra tycker i frågan utan du skall fråga dig själv, vill du betala amortering på ditt lån eller inte?

Det finns för och nackdelar med amortering eller avbetalning som man också kan kalla det.

Fördelarna med amortering

De fördelar som finns när det gäller att amortera och betala av på sina lån är många. Du får hela tiden en kontroll över din lånebild om du har en månadsvis amortering på dina lån. Du sänker också hela tiden din skuldsättning vilket gör att du varje månad framöver kommer att betala mindre ränta på dina lån då dina lån hela tiden minskar om du amorterar och betalar av på lånen. Om du tittar på Hemnet efter den fastighet som du letar efter kan det vara bra att räkna med amortering på de lånet du kommer att ta för att förvärva din fastighet som du drömmer om.

Nackdelarna med amortering

Det finns nackdelar med amortering på lån. Du får mindre pengar över varje månad om du väljer att amortera på dina lån, vilket kan leda till att du kanske inte har råd med att köpa de saker du vill ha varje månad. Men amorterar du bygger du dock upp ett långsiktigt sparande vilket innebär att du kan köpa mer i framtiden.

Att amortera på huslån är viktigt för din framtida ekonomi och det har sedan ett tag tillbaka varit stor debatt i media om man skall införa amorteringskrav de de som äger fastigheter i Sverige. Lagen som var på förslag innebar att alla hushåll i Sverige skulle amortera 2% årligen på det lån man har ned till 50% av bostadens värde. Lagen skulle träda ikraft den 2 juli 2015, men det blev inget med det. Nu sitter dock partierna i Sverige och diskuterar frågan så att de gemensamt kanske kommer att komma fram till ett förslag som kommer att klubbas igenom i riksdagen.En lånekostnad idag är inte den högsta men troligtvis kommer det att komma räntehöjningar i framtiden så det är viktigt att inte ha för höga lån när räntorna sedan kommer att stegra och höjas i framtiden. Att se över din ekonomi redan nu är ett bra tips så att du kan bygga upp en bra och säker framtid för dig och din familj. Amortering på topplån är viktigt då du helst inte vill betala för mycket ränta årligen till din bank, det är därför viktigare att betala och amortera på dina topplån och billån före du gör det på din bottenlån som du har i fastigheten då du oftast har en bättre förhandlad ränta på din bottenlån då du har en säkerhet oftast i en fastighet eller en bostadsrätt på dina bottenlån.

När du har amorterat på dina lån kommer du att känna att du har gör ett eget sparande och att ha så lite lån som möjligt är nog något som nästan alla människor strävar efter.