Rut-avdragRut-avdraget är något du skall tänka över om du som husägare kan ha nytta av att använda dig av. Du kan använda rut-avdrag till bland annat städning men även renovering av din fastighet. Just nu är Rut-avdraget på 50%.

Redan under 2016 så kommer rot och rut-avdraget sänkas till 30% istället för 50% som det varit tidigare. Det kan därför vara bra att redan nu se över ditt hus och tänkta renoveringar som du funderat över. Det kan vara bra att prata med en hantverkare redan nu så du kan använda avdragen förmånligt på din villa.

Här kan du få mer tips om vad som kan vara bra att göra innan rot avdraget sänks.

Rut och Rot

Rot och rut avdrag är något som skall användas. Att ansöka om rot avdrag på t.ex. målning, panelbyte eller fasadrenovering eller takbyte kan vara bra att kika på redan innan 2016 då avdraget är sänkt till 30%.

Renovera med Rot-avdrag

Att renovera är inte alltid kul, men det är kul om någon annan gör det och därför skall du vara smart och använda dig av rot avdraget så länge det är på 50% vilket kommer vara ekonomiskt fördelaktigt för dig som husägare.