Hemfosa ABHemfosa fastigheter arbetar främst med förvaltning och ägande/säljande av fastigheter. Hemfosa är kända för sin aktiva och stabila förvaltning som skapar en hög avkastning för aktieägarna. Aktien introducerades under 2014 och har haft en fantastisk start på börsen och har verkligen gjort aktieägarna nöjda med ägandet.

Sedan aktien introduceras så har aktien gått spikrakt uppåt och det är många som har fått en bra avkastning på sitt ägande i aktien.

Sedan aktien introducerades har många investerat i Hemfosa som har visat på en bra förvaltning. Innehavet för bolaget är idag samhällsverksamhet som till exempel skolor och kommunala verksamheter (trygga verksamheter), men Hemfosa äger även fastigheter på orter som går framåt och lagerlokaler där det inte är lika dyrt att äga fastigheter, men där de samtidigt kan fylla en bra funktion i Hemfosas ägande. Genom att köpa och sälja fastigheter ser Hemfosa till så att aktieägarna får en god avkastning årligen. Redan 2009 startades bolaget Hemfosa och aktien finns att handlas på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm).

FIn fastighet

FIn fastighet