RadonmätningAtt radon mäta en villa är idag frivilligt. Det utförs dock av många fastighetsägare men överlag så har de flesta i Sverige inte mätt radonhalten i sina hus. Det finns massor av åtgärder som är bra ifall du skulle ha för höga radonvärden i din villa. Radon är inget som en människa kan se och det kan komma från naturen men även från byggnadsmaterial.

Radon är farligt för hälsan speciellt om du i samband med inomhusrökning bor i ett hus med radon. Radon i samband med rökning ökar risken markant för att du kan få lungcancer i framtiden. Är du inte rökare så är risken ganska liten, men risken får självklart varje människa själv bedöma och ifall de vill göra en radonmätning eller inte.

Du kan göra en korttidsmätning av radon i ett hus och då får du ett indikativt värde på om det är radon eller inte i fastigheten. Långtidsmätningar av radon tar cirka 2 månader att utföra och är därför svårt att utföra om du skall köpa en villa där du inte vet. Du kanske då får ta en kalkylerad risk om det är radon eller inte i villan. Är du inte beredd att ta en kalkylerad risk skall du inte heller köpa villan. Men glöm inte, radon är farligt i samband med rökning inomhus. Är du rökare så kanske risken för att få lungcancer ändå ganska hög ändå? Valet är ditt, radon kan finnas överallt!